TRƯỜNG DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT HẬU GIANG

   Địa chỉ:  Khu vực 1, Phường IV, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email:  dtkt@haugiang,edu,vn

Điện thoại: 0293 500560 

Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang là trường chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường được thành lập theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND, ngày 07/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

- Nhiệm vụ của trường:

+ Vận động và tiếp nhận trẻ khuyết tật trong tỉnh Hậu Giang đến học: tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ khuyết tật đươc tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật;

+ Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có kỹ năng hỗ trợ cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục người khuyết tật.

 - Mục tiêu chung của trường:

+ Giúp trẻ khuyết tật học tai trường được hưởng quyền chăm sóc sức khỏe, học tập bình đẵng như những trẻ bình thường khác; tạo điều kiện và cơ hôi cho trẻ khuyết tật học văn hóa, học nghề, phục hồi chức năng và phát triển khả năng của bản thân để hòa nhập cộng đồng;

+ Hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ khuyết tật, giúp trẻ có tính tự lập tối đa và sự phụ thuộc tối thiểu; chuẩn bị tôt nhất các kỹ năng xã hội, làm tiền đề cho trẻ khuyết tật tự khẳng định và nhập xã hội;

+ Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật phát triển đến mức cao nhất mọi khả năng và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưỡng của khuyết tật, chuẩn bị cho các em sống tự lập, nâng cao khả năng hòa nhập vào cuộc sống, góp phần phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước.

 - Cơ sở vật chất kỹ thuật của trường:

     Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang đặt tại Khu vực 1, Phường IV, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu giang. Cơ sở vật chất của trường được xây dựng trên diện tích 128430mét vuông, có hàng rào khép kín, gồm các hạng mục chính như: phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học, phòng thư viện - thiết bị, phòng y tế, cơ sở dạy nghề, phòng nghĩ(ký túc xá), nhà bếp, phòng ăn, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh và các công trình phụ khác